Loading...
Vores Investeringsstrategi 2018-05-09T13:29:23+00:00

Vores investeringsstrategi

Vores investeringsstrategi

Waterland anvender betydelige ressourcer på at foretage en proaktiv ”top-down”-analyse af de markeder eller brancher, som vurderes at have et mere langsigtet vækstpotentiale eller andre grundlæggende økonomiske forhold, der er gunstige for en konsolideringsstrategi, såsom den aldrende befolkning, markedet for outsourcing og øget effektivitet, fritids- og luksusmarkedet og markedet for bæredygtighed.

Den aldrende befolkning: Da både den relative andel og det absolutte antal af ældre i befolkningen vokser over de kommende årtier, vil der være et fortsat voksende marked for tjenester og produkter, der kan opfylde de behov og den efterspørgsel, der drives af disse demografiske ændringer.

Markedet for outsourcing og øget effektivitet: Virksomheders og offentlige organisationers stigende fokus på øget effektivitet, outsourcing af funktioner eller divisioner, som ikke er en del af kerneforretningen, kvalitetsforbedringer og/eller konsolidering af leverandører skaber attraktive muligheder for virksomheder med europæisk eller globalt udsyn.

Fritids- og luksusmarkedet: Fritids- og luksusbranchen har oplevet gunstige, langsigtede udviklingstendenser. I takt med at en stadig større andel af forbrugerne søger en mere convenience-baseret og luksuspræget livsstil, er de i stigende grad villige til at investere både tid og penge i at øge kvaliteten af deres fritid og levestandard.

Bæredygtighed: Virksomheder, regeringer og forbrugere er i stigende grad bevidste om behovet for at forurene mindre og samtidig reducere forbruget af naturressourcer og energi for at sikre økosystemernes overlevelse på langt sigt, de menneskelige fællesskaber generelt og de forskellige systemer, som de er afhængige af. Denne stigende bevidsthed øger efterspørgslen efter forskellige produkter og tjenester, der kan forbedre bæredygtigheden.

Successfull
entrepreneurship

Successfull entrepreneurship

Successful entrepreneurship while pursuing a dynamic growth path typically involves intensive cooperation between management and Waterland. Waterland actively works together with the management of the portfolio company to develop a strategic growth plan for the business. This strategic growth plan – laying down the shared vision with regard to the execution of the buy-and-build strategy and organic growth – provides Waterland and the management team of the portfolio company with a clear framework for future cooperation. The combination of entrepreneurship, financial resources and added value will result in strong and synergetic teamwork.

Waterland targets initial investment opportunities in companies with their decision centre in the Benelux (Belgium, the Netherlands and Luxembourg), Germany, Austria, Switzerland, UK, Ireland, Scandinavia (Denmark, Sweden, Norway, Finland) and Poland. Once an initial investment in a ‘platform company’ is made, Waterland will actively support the management with the execution of a pre-agreed growth strategy. This growth strategy often consists of a combination of organic and external growth. In the pursuit of  a targeted ‘buy-and-build’ strategy, ‘add-on’ acquisitions are subsequently integrated into the platform company to expand the investment cluster to a larger size and stronger market position. Waterland can play a key role in helping companies achieve accelerated growth through consolidation by providing expansion capital, know-how and pro-active and hands-on strategic and operational support.

Waterland Private Equity Investments B.V. is registered as a fund manager in the register maintained by the Dutch regulator, the AFM (Autoriteit Financiële Markten).