Gas Tag2018-05-15T11:48:18+00:00

Project Description

Gas Safety

Sustainability

Invested: 2018

Gas Tag er den første, direkte, proaktive metode til gassikkerhed – software-platformen erstatter metoder baseret på tidligere tiders dokumenter og fører sektoren ind i det 21. århundrede. Den anvender skræddersyet teknologi for at hjælpe grundejere, boligselskaber og lokale myndigheder med at bekæmpe truslen fra illegale gasmestre og overholde love og regulativer vedrørende gassikkerhed.

Lige så snart den fysiske Gas Tag er installeret på gasudtaget i en ejendom, sporer og registrerer software-platformen alle ejendommens gasapparater og alt gasarbejde, som udføres i ejendommen – den kan kun anvendes af kvalificerede Gas Safe registrerede ingeniører. Gas Tag forsyner også entreprenører og ingeniører med tidsbesparende, intuitive værktøjer og KPI-drevet overvågning af overensstemmelse og forpagtere med sjælefred.

Gas Tag’s teknologi sparer tid, penge og i sidste ende liv.