HistoGeneX2018-04-27T11:24:44+00:00

Project Description

Biomarker Testing Labs

Outsourcing & Efficiency

Invested: 2016

HistoGeneX er en laboratoriekoncern, der blev etableret i 2001. HistoGeneX støtter farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder i udvikling, godkendelse og monitorering af nye cancerlægemidler gennem udvikling og gennemførelse af biomarkørtests. Biomarkører er specifikke gener, proteiner eller andre molekylære variationer, der kan påvises i vævs- og blodprøver fra patienter. Ved at lade biomarkørtests indgå som en del af kliniske studier bidrager HistoGeneX til at påvise, hvilke patienter der med større eller mindre sandsynlighed kan få gavn af et lægemiddel i helbredelsesprocessen (brugertilpasset medicin). Det vil forhindre ordinering af dyre cancerlægemidler til patienter, hvor det kan forudsiges, at lægemidlet ikke vil være effektivt. Anvendelse af biomarkørforskning i kliniske studier bidrager dermed til at brugertilpasse behandlingen og forbedre patienternes livskvalitet og gør det muligt for farmaceutiske virksomheder at målrette deres F&U-aktiviteter. Biomarkørforskning støttes endvidere af regeringer, der forsøger at styre deres stadigt stigende sociale udgifter mere effektivt.

Waterland stiler efter at stille økonomiske ressourcer til rådighed for HistoGeneX og støtte virksomheden i dens yderligere udvikling og vækst. Investeringer i denne forbindelse omfatter et nyt laboratorium i Antwerpen og udvidelse af laboratorieaktiviteterne i Chicago og Shanghai.

Yderligere oplysninger: www.histogenex.com