Loading...
Ansvarlige Investeringer 2018-05-09T13:29:45+00:00

Miljø, sociale forhold og god selskabsledelse

Waterlands principper for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) går videre end blot overholdelse af regler og forskrifter. Waterlands ”Policy on Responsible Investing” har til formål at sikre, at Waterland bidrager til at fremme en bæredygtig fremtid for virksomheder, samfund og miljø. For at overvåge effektiviteten af Waterlands ”Policy on Responsible Investing” blev der dannet et ESG-udvalg bestående af to erfarne investeringsfolk (bl.a. en Managing Partner) og to ledende medarbejdere i en støttende funktion (herunder CFO).

Waterland har underskrevet PRI (Principles for Responsible Investment) og har forpligtet sig til PRI’s seks principper.

  1. Vi tager højde for ESG-forhold i vores investeringsanalyser og beslutningsprocesser
  2. Vi er aktive ejere og tager højde for ESG-forhold i vores ejerpolitikker og ejerpraksis
  3. Vi fremmer accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
  4. Vi ønsker, at de enheder, som vi investerer i, oplyser om relevante ESG-forhold
  5. Vi arbejder sammen om at blive mere effektive med hensyn til at implementere principperne
  6. Vi rapporterer om vores aktiviteter og fremskridt vedrørende implementering af principperne

Waterland er desuden medlem af European Venture Philanthropy Association (EVPA), som er en sammenslutning og et netværk af organisationer, der er interesseret i eller praktiserer venture-filantropi og sociale investeringer i Europa. EVPA blev etableret i 2004 og fungerer som et fællesskab og den mest værdiskabende katalysator for europæiske sociale investorer, venture-filantroper og fonde, der har forpligtet sig til at anvende venture-filantropi og sociale investeringer som et redskab til at påvirke samfundet. Flere oplysninger findes på www.evpa.eu.com

Waterland Private Equity Investments B.V. er registreret som investeringsvirksomhed under hollandske AFM (Autoritet Financiële Markten).