Fagron NV: Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Waregem (België)/Rotterdam (Nederland), 15 juli 2016 – Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.

Kennisgeving van Waterland Fund VI C.V., Filiep Balcaen en Fagron NV, ontvangen op 13 juli 2016

 • Op 13 juli 2016 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het (indirect) aandeelhouderschap van Waterland Fund VI C.V., Filiep Balcaen en Fagron NV op 7 juli 2016 de kennisgevingsdrempel van 30% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
 • De kennisgeving vindt plaats door:
  • Een moederonderneming of een controlerende persoon.
  • Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten dat ertoe strekt de controle te verkrijgen, het welslagen van een bod te dwarsbomen dan wel de controle te handhaven.
  • Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten, om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren.
  • Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande het bezit, de verwerving of de overdracht van effecten.
 • Op de datum van de kennisgeving bezitten Waterland Fund VI C.V., Filiep Balcaen en Fagron NV (indirect) in totaal 22.656.725 stemrechten. 21.721.936 stemrechten worden gehouden door WPEF VI Holdco III BE B.V., 607.029 stemrechten worden gehouden door Floorenter NV en 327.760 stemrechten worden gehouden door Fagron NV.
 • Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezitten Waterland Fund VI C.V., Filiep Balcaen en Fagron NV op de datum van de kennisgeving (indirect) in totaal 31,54% van het totaal aantal stemrechten.
 • WPEF VI Holdco III BE B.V., gezamenlijk gecontroleerd door WPEF VI Holding III BE B.V. (zelf ultiem gecontroleerd door Waterland Fund VI C.V.) en Baltisse NV (zelf ultiem gecontroleerd door Filiep Balcaen), heeft een overeenkomst afgesloten met Fagron NV met betrekking tot de inschrijving door WPEF VI Holdco III BE B.V. op nieuwe aandelen in Fagron NV in het kader van de kapitaalverhogingen beslist door de buitengewone algemene vergadering van 4 mei 2016. Deze overeenkomst is te beschouwen als een akkoord dat ertoe strekt de controle over Fagron te verkrijgen in de zin van artikel 3, §1, 13° a) van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de “Transparantiewet”). Aangezien deze overeenkomst afspraken bevat omtrent het verhandelen van eigen aandelen door Fagron NV, is deze overeenkomst ook te beschouwen als een akkoord aangaande het bezit, de verwerving of de overdracht van stemrechtverlenende effecten in de zin van artikel 3, §1, 13° c) van de Transparantiewet. Daarnaast hebben WPEF VI Holdco III BE B.V., WPEF VI Holding III BE B.V en Baltisse NV een overeenkomst afgesloten die te beschouwen is als een akkoord in de zin van artikel 3, §1, 13° a), b) en c) van de Transparantiewet.
 • De kennisgeving van Waterland Fund VI C.V., Filiep Balcaen en Fagron NV kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.
2017-11-16T15:41:35+00:00juli 13th, 2016|