Fortis Bank en BGL verkopen Intertrust aan Waterland

4 september 2009 - Vandaag maken Fortis Bank Nederland en BGL de verkoop van Intertrust bekend.Waterland verwerft alle aandelen in Fortis Intertrust Group Holding S.A.

Jan van Rutte, CEO Fortis Bank Nederland en Carlo Thill, CEO BGL: ‘Deze stap stelt het management vanIntertrust en Waterland, als nieuwe eigenaar, in staat om ten volle opportuniteiten in de fiduciaire markt tegrijpen. Deze stap maakt het ook voor Fortis Bank Nederland en BGL mogelijk om opnieuw op hunkernbankactiviteiten te focussen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat, met de nieuwe eigenaarWaterland, Intertrust zijn marktleiderschap zal versterken door zijn hoogstaande dienstverlening aan de klanten te continueren en wij verheugen ons op de voortzetting van de nauwe relatie met Intertrust.’

David de Buck, CEO Intertrust:

’Wij zijn buitengewoon verheugd met Waterland als onze nieuwe aandeelhouder. Waterland heeft eenondernemerbenadering die de cultuur van Intertrust weerspiegelt. Na onze recente rebranding, is de wijzigingvan aandeelhouder een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van Intertrust. Deze veranderingenzullen Intertrust ondersteunen om zijn sterke positie in de sector nog uit te bouwen en nieuwe opportuniteitente grijpen.’

Lex Douze, Principal Waterland:

‘Wij geloven sterk in het aanhoudende potentieel van de fiduciaire sector. Intertrust heeft in deze markt eenvooraanstaande positie verworven door al meer dan 50 jaar een consistente, buitengewoon betrouwbaredienstverlening van onberispelijke kwaliteit te bieden. Wij willen Intertrust helpen om deze positie doororganische groei en acquisities te versterken. Wij kijken uit naar de samenwerking met management vanIntertrust en de verderzetting van de nauwe relatie met Fortis Bank Nederland en BGL.’

Fortis Bank Nederland, BGL en Waterland hebben een akkoord bereikt om Intertrust aan Waterland te verkopen. De partijen verwachten de verkoop tegen eind 2009 af te ronden na het behalen van de vereiste goedkeuringen. 

Doorheen het verkoopsproces hebben Fortis Bank Nederland en BGL voortdurend oog gehad voor de vrijwaring van de belangen van alle stakeholders, en in het bijzonder die van de klanten en het personeel van Intertrust.

2017-11-16T15:41:42+00:00september 4th, 2009|