Overname VPZ door Aevitae definitief

Op 23 maart 2010 hebben de directies van VPZ Assuradeuren BV en Aevitae Group BV/ Aevitae Insurance Services BV een intentieverklaring ondertekend, waarin partijen het voornemen hebben geuit om een volledige overname van VPZ Assuradeuren BV door Aevitae Group BV te onderzoeken.

Dit onderzoek is inmiddels afgerond en heeft geleid tot een definitieve overname van VPZ door Aevitae Group / Aevitae Insurance Services per 1 januari 2010. De Closing heeft plaats gevonden op 27 mei 2010.

De betrokken volmachtverzekeraars en de toezichthouders hebben met deze overname ingestemd. De ondernemingsraden van beide ondernemingen hebben een positief advies uitgebracht met betrekking tot deze transactie.

Bestuurder Bert ten Hove van VPZ Assuradeuren BV zegt verheugd te zijn met deze transactie.

“VPZ Assuradeuren BV kan hierdoor een versnelde professionaliseringsslag maken; het is bovendien tijd om het stokje aan een ander over te dragen”. Ten Hove zal als bestuurder terugtreden en nog enige tijd als adviseur van directie en management van VPZ blijven optreden.

Harry Laeven, CEO Aevitae Group BV, benadrukt nogmaals de grote synergiekansen die deze transactie met zich meebrengt. “VPZ Assuradeuren BV zal als zelfstandige onderneming binnen de Aevitae Group blijven opereren. De eerste synergievoordelen zullen kunnen worden bereikt door systeemintegratie en een nog betere afstemming van de werkprocessen. De contacten met de samenwerkende intermediairs zullen in beginsel onveranderd blijven, maar daar waar nodig, worden verbeterd.

Met deze transactie wordt de positie van ons volmachtbedrijf nog verstevigd. De combinatie van beide ondernemingen administreert ruim 410.000 zorgverzekerden”.

Het nieuwe bestuur van VPZ Assuradeuren BV zal worden gevormd vanuit Aevitae Insurance Services BV. Daarmee wordt recht gedaan aan de stringente splitsing tussen de aansturing van het volmachtbedrijf en de directe commerciële activiteiten van Aevitae Group BV.

2017-11-16T15:41:40+00:00maart 23rd, 2010|