Waterland beoogde nieuwe eigenaar van Attero

9 december 2013 - De aandeelhouderscommissie van Attero stemt in met het voornemen het bedrijf te verkopen aan Waterland Private Equity Investments. Directie en aandeelhouders verwachten Attero hiermee een bestendig toekomstperspectief te bieden, waarmee het bedrijf de ingezette route van duurzame ontwikkeling, recycling en regionale samenwerking met zijn klanten krachtig kan voortzetten. Met de overname is een bedrag van 170 miljoen euro gemoeid. De voorgenomen verkoop wordt nu eerst voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad van Attero. Vervolgens zullen de individuele aandeelhouders moeten besluiten over de verkoop van hun aandelen.

“Waterland is een stabiele partij die wil investeren in de toekomst van Attero en zijn medewerkers”, aldus de voorzitter van de aandeelhouderscommissie, Bert Pauli. “Het doel is een robuust bedrijf met perspectief. Hiermee blijft werkgelegenheid behouden. Waterland heeft daarnaast een goede reputatie en aandacht voor duurzaamheid en innovatie.”

 

Continuïteit

Volgens algemeen directeur Pierre Vincent van Attero ondersteunt Waterland de gekozen strategie van het bedrijf om onder andere meer evenwicht in zijn portfolio te brengen door naast huishoudelijk afval een evenredig deel bedrijfsafval en geïmporteerd afval te contracteren. “Waterland heeft aangegeven in de ontwikkeling van Attero te willen investeren. Dat zorgt voor continuïteit. Attero kan zelfstandig blijven functioneren. Dat is goed voor onze medewerkers. En onze klanten kunnen blijven rekenen op een milieubewuste en innovatieve verwerking van hun afvalstromen tegen marktconforme voorwaarden.”

Chairman en oprichter van Waterland Rob Thielen is verheugd over de voorgenomen overname. “Attero heeft een sterke activiteitenportefeuille op gebied van duurzame energie en  verwerking van afvalstromen. Wij zien in de afvalverwerkingssector mogelijkheden voor verdere groei, gedreven door ontwikkelingen op gebied van onder meer afvalscheidingstechnologie en internationalisatie. We zien ernaar uit om samen met het management van Attero deze groei vorm te geven.”

 

Achtergrond

In 2009, bij de verkoop van de aandelen van Essent en de afsplitsing van Attero, zijn aandeelhouders al tot de conclusie gekomen dat afvalverwerking, en daardoor een participatie in Attero, niet tot hun strategische kernactiviteiten behoort. Begin dit jaar besloot de aandeelhouderscommissie de mogelijkheid te onderzoeken om het bedrijf met een andere eigenaar of andere eigenaren goed voor de toekomst te positioneren. Na een eerste verkenning van de markt viel in juni het besluit om het verkoopproces te starten.

 

Vervolgstappen

De komende periode vinden de volgende stappen plaats om het verkoopproces definitief af te ronden. Zo zal de voorgenomen verkoop voor advies worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad van de vennootschap. Ook moet de mededingingsautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt, de voorgenomen transactie nog goedkeuren. Vervolgens zullen de aandeelhouders op individuele basis moeten besluiten of zijn hun aandelen willen verkopen.

2017-11-16T15:41:38+00:00december 9th, 2013|