Loading...
Odpowiedzialne inwestowanie 2017-11-02T11:56:07+00:00

Environmental, social and governance

Standardy firmy Waterland dotyczące środowiska, kwestii społecznych i zarządzania (ESG) obejmują nie tylko przestrzeganie zasad i przepisów prawa. Celem polityki odpowiedzialnego inwestowania firmy Waterland jest również włączenie się w promocję i tworzenie zrównoważonych warunków współistnienia przedsiębiorstw, społeczeństwa i środowiska w przyszłości. Aby nadzorować efektywność polityki odpowiedzialnego inwestowania, utworzono Komitet ds. ESG, do którego należy dwóch starszych specjalistów ds. inwestycji (w tym jeden z partnerów zarządzających) i dwóch specjalistów z działów wsparcia (w tym dyrektor finansowy).

Waterland jest sygnatariuszem PRI, tj. Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (Principles for Responsible Investment), i przestrzega sześciu zasad PRI:

  1. Będziemy uwzględniać kwestie ESG w analizach inwestycji i w procesach podejmowania decyzji
  2. Będziemy aktywnymi właścicielami uwzględniającymi kwestie ESG w naszych praktykach i zasadach własnościowych
  3. Będziemy wspierać przyjmowanie i wdrażanie Zasad w branży inwestycyjnej
  4. Będziemy wymagać jasnych informacji w zakresie ESG od podmiotów, w których działalność inwestujemy
  5. Będziemy wspólnie dążyć do zwiększania naszej skuteczności we wdrażaniu Zasad
  6. Każdy z nas będzie informować o swoich działaniach i postępach we wdrażaniu Zasad

Waterland należy ponadto do Europejskiego Stowarzyszenia Venture Philantropy (European Venture Philanthropy Association, EVPA). EVPA jest organizacją członkowską i siecią skupiającą organizacje zainteresowane działaniami filantropijnymi i inwestycjami społecznymi przedsiębiorstw w całej Europie. Została założona w 2004 r. w celu stworzenia sieci europejskich inwestorów społecznych oraz przedsiębiorstw i fundacji zaangażowanych w filantropię korporacyjną, stosujących narzędzia inwestycji społecznych, by oddziaływać na społeczeństwo, jak również inspirowania nowych podmiotów do podejmowania działań opartych na wartościach. Więcej informacji na www.evpa.eu.com

Waterland Private Equity Investments B.V. jest wpisany jako fundusz zarządzający do rejestru prowadzonego przez holenderski urząd AFM (Autoriteit Financiële Markten).