Enhesa2017-12-04T19:23:55+00:00

Project Description

Regulatory Content Providers

Outsourcing & Efficiency

Invested: 2017

Działająca od 2001 roku firma Enhesa specjalizuje się w śledzeniu zmian przepisów, przygotowywaniu ich zbiorów oraz interpretacji, przede wszystkim regulacji odnoszących się do kwestii środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS). Pracujący w oddziałach Enhesy w Brukseli, Waszyngtonie i Tokio eksperci w dziedzinie problematyki prawnej zapewniają specjalistyczną pomoc kontrahentom z całego świata, analizując właściwe regulacje. Platforma informatyczna Enhesy umożliwia klientom dostęp do licznych informacji zebranych w ustrukturyzowanej i prostej w obsłudze bazie danych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.enhesa.com