HistoGeneX2017-12-04T19:25:00+00:00

Project Description

Biomarker Testing Labs

Outsourcing & Efficiency

Invested: 2016

HistoGeneX to grupa laboratoryjna utworzona w 2001 r., której zadaniem jest wspieranie firm farmaceutycznych i biotechnologicznych w procesie opracowywania, zatwierdzania i monitorowania nowych leków przeciwnowotworowych poprzez tworzenie i wdrażanie badań markerów. Markery to określone geny, białka lub inne zmiany molekularne, które można wykryć w próbkach krwi i tkanek pobranych od pacjentów. Za pomocą badań markerów przeprowadzanych w ramach prób klinicznych HistoGeneX wskazuje pacjentów, u których określone leki będą miały duże bądź małe znaczenie w leczeniu (medycyna spersonalizowana). W ten sposób uniknie się przypadków przepisywania drogich leków przeciwnowotworowych pacjentom, u których z góry stwierdzono niską skuteczność leczenia. Wykorzystanie badania markerów w próbach klinicznych umożliwia zatem spersonalizowanie metod leczenia i podniesienie jakości życia pacjentów. Dzięki temu firmy farmaceutyczne mogą skoncentrować się na pracach w zakresie badań i rozwoju. Prace grupy wspierane są przez poszczególne kraje dążące do optymalizacji stale rosnących wydatków systemów zabezpieczenia społecznego.

Celem firmy Waterland jest przekazanie grupie HistoGeneX zasobów finansowych oraz wsparcie firmy w dalszym rozwoju. Aby zrealizować ten cel, planowane jest utworzenie nowego laboratorium w Antwerpii oraz rozbudowa istniejących ośrodków laboratoryjnych w Chicago i Szanghaju.

Więcej informacji: www.histogenex.com