Kredyt Inkaso2017-12-04T19:25:17+00:00

Project Description

Debt Collection

Outsourcing & Efficiency

Invested: 2016

Kredyt Inkaso S.A. (“Kredyt Inkaso”) nabywa portfele pożyczek i należności nieregularnych od instytucji finansowych i pozostałych (np. firm telekomunikacyjnych), a następnie dokonuje windykacji. Firma obsługuje również fundusze inwestycyjne będące stroną w portfelach pożyczek i należności.

Kredyt Inkaso w swojej strategii windykacji należności skupia się uzyskaniu jak najkorzystniejszego wyniku dla klienta. Firma wspiera również dłużników, współpracując z nimi nad uzyskaniem optymalnych rozwiązań mających na celu spłatę długu.

Firma Kredyt Inkaso powstała w 2001 roku, jej główna siedziba mieści się w Warszawie, w Polsce. Od 2007 roku firma znajduje się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; pod koniec 2015 roku zatrudniała około 400 pracowników.

Firma działa w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE): Polsce, Rumunii, Bułgarii i Rosji. Obecnie rozpoczyna również działalność na rynku chorwackim. Jest to jedna z największych oraz najdłużej działających firm windykacyjnych regionu CEE.

Więcej informacji na stronie: www.kredytinkaso.pl