MEDIAN2017-12-04T19:26:25+00:00

Project Description

Rehab Clinics

Ageing Population

Invested: 2014

W grudniu 2014 roku spółka Waterland zakupiła Kliniki Median, lidera na rynku rehabilitacji medycznej w Niemczech. Już w 2011 roku Waterland zainwestowała w kliniki rehabilitacyjne RHM Kliniken, które w 2015 roku połączono z Klinikami MEDIAN. Powstała grupa o nazwie MEDIAN, która obecnie zarządza ponad 120 placówkami, oferującymi ponad 17.000 miejsc, skupiającymi się wyłącznie na rehabilitacji oraz leczeniu psychoterapeutycznym. Ponad 15.500 pracowników corocznie otacza opieką ponad 225.000 pacjentów w niemal każdym regionie Niemiec.

Podczas ostatnich pięciu lat grupa MEDIAN skupiała się na trzech istotnych zagadnieniach.

Po pierwsze na centralizacji i standaryzacji procesów administracyjnych, mającej na celu redukcję kosztów, a także odciążenie personelu od tego typu zadań. Po drugie na stworzeniu Medical Boards, co umożliwiło poszczególnym klinikom ustrukturyzowaną wymianę doświadczeń i informacji; dziś to gremium definiuje wytyczne terapeutyczne dla poszczególnych przypadków medycznych wewnątrz całej Grupy, znacznie przyczyniając się do polepszenia jakości usług medycznych. Po trzecie na kontroli jakości; mowa tu o obiektywnym badaniu wyników leczenia w celu kontrolowania własnych działań i ich nieustannego polepszania, jak również o transparencji wobec towarzystw ubezpieczeniowych oraz pacjentów.

Dzięki wsparciu Waterland od momentu przejęcia w 2011 roku RHM Kliniken z zalążka o obrocie 70 milionów euro rocznie powstało przedsiębiorstwo należące obecnie do pięciu największych prywatnych kompleksów szpitalnych w Niemczech. Spółka Waterland nadal koncentrując się na strategii kupna i rozwoju, która również w przeszłości przynosiła jej sukcesy, wspiera grupę MEDIAN dodatkowo poprzez znaczące inwestycje w budynki szpitalne, wyposażenie techniczne, jak również nowe narzędzia, które w widoczny sposób polepszają wyniki terapeutyczne. Dzięki kompetencjom spółki Waterland w zakresie transakcji Grupa wciąż się rozwija na segmentowanym rynku, oferując pacjentom i ubezpieczalniom unikalny profil i wysoki poziom usług.

Więcej informacji na stronie: www.median-kliniken.de