Pay for People 2017-12-04T19:26:40+00:00

Project Description

HR-BPO

Outsourcing & Efficiency

Invested: 2015

Firma Pay for People oferuje outsourcingowe usługi zarządzania zasobami ludzkimi, w tym usługi płacowe świadczone agencjom pracy tymczasowej oraz (bezpośrednie) usługi płacowe świadczone przedsiębiorstwom i osobom pracującym na własny rachunek. Wykorzystując własny system informatyczny opracowany w całości przez specjalistów Pay for People oraz swój portal internetowy, firma ta może sprawnie i wydajnie prowadzić płace bardzo wielu pracowników swoich kontrahentów (agencji pracy tymczasowej, przedsiębiorstw, w tym firm należących do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, oraz freelancerów), a także zarządzać wszystkimi procesami administracyjnymi powiązanymi z tymi zadaniami. Założona w 1998 roku przez Woutera Veera firma Pay for People prowadzi oddziały w Rotterdamie, Amsterdamie i Heerenveen.

Fundusz Waterland pomaga Pay for People w realizacji przedsięwzięć opracowanych w firmie oraz w ekspansji osiąganej poprzez przejmowanie innych spółek.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.payforpeople.nl.