Andy Scaife

Principal

Andy Scaife pracuje na stanowisku Managing Director w Waterland Private Equity w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Działalność tego oddziału obejmuje rynki Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zanim przeszedł do Waterland, Andy był dyrektorem generalnym Quantum Pharma. Rozpoczynał w Quantum w 2009 roku na stanowisku dyrektora finansowego w wyniku wykupu menedżerskiego przeprowadzonego we współpracy z funduszem private equity. Wartość firmy podczas tej transakcji wynosiła 32,5 miliona funtów. Po roku został dyrektorem generalnym tej spółki, którą później kierował w okresie znacznej ekspansji dzięki strategii buy-and-build, zdobywaniu i zwiększaniu udziałów w rynkach zagranicznych, organicznemu wzrostowi oraz inwestycjom typu greenfield w startupy. W grudniu 2014 roku spółka Quantum weszła na brytyjską giełdę. Jej wartość rynkowa wynosiła wówczas 125 milionów funtów. Przed przejściem do Quantum Andy kierował zespołem ds. finansów korporacyjnych w oddziale KPMG w Newcastle, w północno-wschodniej Anglii. Pracował wtedy nad transakcjami o wartości wynoszącej od 10 do 100 milionów funtów, do których należały wykupy menedżerskie, zbywanie przedsiębiorstw, przejęcia, pozyskiwanie kapitału poprzez wykorzystanie instrumentów dłużnych oraz debiuty giełdowe.


Dane kontaktowe:
Andy Scaife
Tel. +44 (0)1 625 830 742

2017-11-28T17:59:18+00:00Listopad 13th, 2017|