Judy Martins

General Counsel / Compliance Officer

Judy Martins rozpoczęła pracę w Waterland w 2006 r. i jest obecnie głównym radcą prawnym i specjalistą ds. przestrzegania przepisów (Compliance Officer) w Grupie Waterland. Wcześniej pracowała przez dziesięć lat w sektorze trustowym w Rokin Corporate Services (ówczesny dział trustów w holenderskiej kancelarii prawnej Stibbe) i w ATC Trustees (obecnie Intertrust Group). Uzyskała tytuł magistra prawa na Wolnym Uniwersytecie (Vrije Universiteit) w Amsterdamie w specjalności prawo spółek. Jest adwokatem prawa pracy zarejestrowanym w Holenderskiej Izbie Adwokackiej. Przed rozpoczęciem studiów prawniczych Judy Martins studiowała antropologię na Uniwersytecie Amsterdamskim oraz na kierunku kultura, organizacja i zarządzanie na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie, specjalizując się w zarządzaniu zmianą.


Dane kontaktowe:
Judy Martins
Tel. +31 (0)35 6925 860

2018-10-04T19:58:13+00:00Listopad 13th, 2017|