Vera Simon

Assistant Controller

Vera Simon dołączyła do firmy Waterland Private Equity Investments B.V. jako asystentka kontrolera w roku 2016. Pomaga kontrolerowi finansowemu w sprawach księgowości i sprawozdawczości finansowej Grupy Waterland. Przed podjęciem zatrudnienia w firmie Waterland Vera pracowała jako asystentka księgowego w firmie Meeuwsen ten Hoopen oraz jako opiekun klientów z sektora finansowego w firmie Intertrust Netherlands. Vera ukończyła studia z dziedziny rachunkowości na Uniwersytecie Nauk Stosowanych HvA w Amsterdamie, uzyskując stopień licencjata.


Dane kontaktowe:
Vera Simon
Tel. +31 (0)35 6925 860

2018-10-04T20:04:43+00:00Listopad 13th, 2017|